Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Dansk og fransk politi- og ambassadebesøg i Den Grønne Trekant

Af: Eva Rastén, erasten.com

Der var stort fremmøde fra toppen inden for dansk og fransk politi, den franske ambassade, Københavns kommune, Bo-Vita og sekretariatet i Den Grønne Trekant for at dele viden og erfaring i arbejdet med boligområder på parallelsamfundslisten.

”Det har været et langt træk for at komme hertil, hvor Bo-Vita er i dag. I 2005 havde vi fire boligområder på statens liste over parallelsamfund. I dag har vi nul. De erfaringer er vi stolte af i dag at få lov til at dele med blandt andre det franske politi,” siger Steffen Boel Jørgensen, der er administrerende direktør i Bo-Vita.

Din betjent, Sikker By og Bo-Vitas Beredskab

Lokalpolitileder Thomas Ahlburg, som ses på billedet til venstre, fortalte, hvordan Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune i 2011 etablerede ”Din Betjent”. For Bo-Vita betød det, at beboerne kunne møde politibetjente i boligområderne i det daglige og på den måde lære dem at kende.

”Jeg kan ikke understrege nok, at lokalpolitiets deltagelse i de udsatte boligområder har været afgørende for at få succes med at skabe tryghed og mindre kriminalitet,” siger Steffen Boel Jørgensen, som du kan se på billedet til højre. ”Beboerne og politiet kender hinanden, og det har en effekt i forhold til at forebygge kriminalitet og skabe tryghed, at politiet er til stede i vores boligområder.”

I 2014 begyndte Bo-Vita at ansætte pensionerede politibetjente i Tryghedsteamet ud over medarbejdere med pædagogisk og boligsocial baggrund i Trivselsteamet. Begge teams blev samlet under Bo-Vitas eget Beredskab.

”I det daglige gør jeg stor brug af mine politifaglige kompetencer med at samle, vejlede og rådgive beboere, bestyrelsen og driften for at fremme tryghed, trivsel og medansvar i boligafdelingen. Derudover styrker min erfaring samarbejdet med lokalpolitiet, og vi sørger for god ro og orden,” siger Michael Agerbæk, der i dag er sekretariatsleder i Den Grønne Trekant og en del af Bo-Vitas Beredskab.

I Bo-Vita erfaret, at beboerne og beboerdemokratiet er kernen i forhold til, at der er god ro og orden i boligafdelingerne. Ejendomsmestrene er i stadig højere grad også nøglefigurer, når der i det daglige skal opretholdes god ro og orden.

Der er ikke nogen nemme løsninger

”Der er ikke en simpel løsning på at bevæge sig væk fra listen over parallelsamfund,” siger Steffen Boel Jørgensen. ”Det er et samspil mellem flere parter, og det er forskelligt fra boligområde til boligområde, hvilke parter der skal bringes mest på banen. Derfor er vi i Bo-Vita glade for, at vi i dag kan dele vores erfaringer med etablering af vores eget Beredskab og vores samarbejde med kommune, politi, Landsbyggefonden, Center for Boligsocial Udvikling, beboerdemokrati, beboere og ikke mindst ejendomsmestrene i den daglige drift.”

På billedet kan du fra venstre se Steffen Boel Jørgensen fra Bo-Vita, Major General Christian Rodriguez, Head of the French Gendarmerie, Michael Agerbæk fra Bo-Vita og rigspolitichef Thorkild Fogde.

Head of the French Gendarmerie annoncerede, at de nu vil sende en praktisk delegation til Bo-Vita for at undersøge, hvilke erfaringer med tryghedsarbejdet man med fordel kan overføre til Frankrig.

Tryghedsarbejdet i Bo-Vita er udviklet af tryghedschef Eskild Dahl Pedersen, hvor trygheden har banet vejen for Trivselsteamet bestående af Sisse Elmer Thomsen og Emma van der Beek. Beredskabet er i dag overgået til at være en del af den ordinære drift i Bo-Vita.

Øvrige deltagere på dagen var: Colonel Olivier Alary, Head of the European and International Affairs Division, Ms. Alyson Michel, Deputy Head of the European and International Affairs Division, Captain Lyse Margenest, Aide de Camp, den franske ambassadør H.E. Christophe Parisot med repræsentanter fra den franske ambassade. Fra Rigspolitiet og Københavns Politi med blandt andre politidirektør Lykke Sørensen og politiinspektør Tommy Laursen.

Læs evaluering af Beredskabet.

Her kan du bestille bogen ”Intet uden tryghed”, der er skrevet af Jakob Sheikh for Bo-Vita i 2020

Nyhed

Leif og kvinderne strikker politilommebamser til børn i krisesituationer

Strikkepindene klakker flittigt mod hinanden, mens kvinder fra flere af Bo-Vitas boligafdelinger strikker politilommebamser over kaffe, kagespisning,...

Nyhed

Hej nabo

Naboer nominerer naboer for det gode naboskab. I Bo-Vita er der sat spot på det gode naboskab...

Nyhed

Workshop krydret med godt naboskab

Den sidste mandag i maj måned mødtes godt 60 beboerdemokrater og ansatte fra Bo-Vita til workshop om...