Præsentation af bygge- og renoveringsprojekt for Den Grønne Trekant

Den 6. juni 2024 deltog beboere fra ca. 40 lejemål og repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, administrationen i Bo-Vita, driften, forandringssekretariatet, BO-VEST, Teknik- og Miljøforvaltningen fra Københavns Kommune og arkitekter fra Vandkunsten i informationsmøde omkring planer for renovering, til- og ombygning samt nedrivning i Den Grønne Trekant. Læs nyhedsbrevet. Se powerpointpræsentation fra mødet.

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og renovere.I marts 2021 begyndte diskussionerne på ny om udvikling og renovering af Den Grønne Trekant. Årsagerne var blandt andet, at det var, og stadig er, marginale faktorer, der afgør, om Den Grønne Trekant bliver et omdannelsesområde. Samtidig er […]

Beboerne bliver inddraget

Se her i rapporten, hvordan og med hvad I beboere har bidraget til forandringsplanen i Den Grønne Trekant.