Helhedsplanens faser
Faserne i en renoverings-/helhedsplan

Planlægningen af en renoverings- og helhedsplan er en tidskrævende proces, hvor både myndigheder og beboere inddrages.

Det er beboerne, der i sidste ende stemmer, om renoverings- og helhedsplanen skal gennemføres. Kommunen og Landsbyggefonden skal også godkende projektet.

Som beboer bliver du løbende orienteret, når der er nyt i projektet.