Boligerne
Bæredygtighed

Der er bygget i alt 161 ungdomsboliger, som er til at betale for studerende.

Der er etableret ventilationsanlæg med varmegenvinding, der sikrer et lavt energiforbrug og et godt og sundt indeklima. Regnvand fra tagene nedsives på grunden (LAR) og føres væk fra området. Træer er udvalgt med omhu for at give boligområdet en særlig karakter af mere vild og mangeartet natur.

Fællesskab

Udover de mange omkostningsbevidste, bæredygtige boliger opføres en række faciliteter, der understøtter fællesskab som et centralt element for det sociale liv i den samlede bebyggelse.

Udearealerne bidrager til fællesskabet med mange gode muligheder for ophold. Der er opført et fællestorv, som bidrager til et campusmiljø.

High Five (3)

Fællesskab og bæredygtighed er i centrum i de nye ungdomsboliger, der opføres på Lersø Parkalle.

Se skitser af byggeri og boliger

Lersø Parkallé 2_Udlejningsmateriale.pdf

PDF