Gyldenrisparken

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Kontakt afdelingsbestyrelsen:

Formand Marianne Jørgensen på telefon 20 86 03 69 efter kl. 16 eller på e-mail mijunse@bo-vita.dk
Næstformand Kim A. Petersen, telefon 26804921, mail kimap@godmail.dk

FormandMarianne Jørgensen
NæstformandKim A. Petersen
MedlemDan Skov Olsen
MedlemMille Rosendahl Hansen
MedlemNiels Jørgen Therkelsen
MedlemPernille Larsen
MedlemRené Sørensen
1. SuppleantLisa Maria Meurer
2. SuppleantMette Ivy Parknov