Vil du bytte/fremleje din bolig?

Vil du bytte bolig?

Du har mulighed for at bytte bolig med andre, der også bor privat/alment til leje, hvis:

 • Du har boet i din bolig i mere end tre år.
 • Dine huslejer er betalt.
 • Du selv finder en bolig og en lejer, du ønsker at bytte med.

Du kan læse mere om reglerne for boligbytte i pjecen her fra BL, Danmarks Almene Boliger. 

Udfyld ansøgningsblanketten, og e-mail den til boligteam1@bo-vest.dk.

bytbolig.dk kan du oprette en gratis profil og finde en anden lejer at bytte bolig med.

… du bor i en tilgængeligheds- eller ungdomsbolig. Så kan du bytte til en anden tilgængeligheds- eller ungdomsbolig.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved ældre-, handicap- og ungdomsboliger, der er anvist af kommunen.

Ungdomsboliger er som udgangspunkt forbeholdt unge mellem 18 og 35 år, der er under uddannelse eller har særlige behov.

Vil du fremleje din bolig/et værelse?

Du har ret til at fremleje hele din bolig i op til to år.

Du kan også vælge at fremleje ét eller flere rum, mens du stadig selv bor i boligen. Det hedder delvis fremleje. Delvis fremleje er uden tidsbegrænsning.

 1. Fremlejen må højst vare i to sammenhængende år.
 2. Du skal dokumentere, at fremlejen er midlertidig.
 3. Du skal dokumentere, at fremlejen skyldes forretningsrejse, studieophold, sygdom, midlertidig forflyttelse eller lignende.
 4. Du må ikke kræve en højere husleje end den, du selv betaler.
 5. Det samlede antal personer i boligen må maks. være antallet af beboelsesrum, det betyder, at en to-rumsbolig må fremlejes til to personer.
 6. Når fremlejeperioden er ovre, skal du flytte tilbage eller opsige boligen. Fremlejer kan ikke overtage lejemålet.
 1. Du bor stadig selv i boligen.
 2. Det samlede antal personer i boligen må maks. være antallet af beboelsesrum. Det vil sige, hvis du fx bor alene i en to-rumsbolig, må du leje ét værelse ud til én anden person.
 3. Du må fremleje op til halvdelen af de værelser, der er i boligen (stadig må det samlede antal af beboere i boligen ikke overstige antallet af beboelsesrum).
 4. Du må fremleje, så længe du har lyst, og du behøver ikke at dokumentere, hvorfor du ønsker at delfremleje.
Inden du fremlejer din bolig, helt eller delvist, skal det godkendes af din udlejer, ved at du udfylder og sender en ansøgningsblanket. Her er blanket til fremleje af hele din bolig Her er blanket til delvis fremleje
Selvom din bolig er fremlejet, er det stadig dig, der har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt, og at din bolig ikke bliver misligholdt. Husk at udfylde en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer.

Her finder du alle de nødvendige blanketter.

Nyhed

Beboerdemokrati og nabofællesskaber til serviceeftersyn

Mere end et halvt hundrede beboere og ansatte fra Bo-Vita mødtes en forårslys aften i Demokratigaragen for...

Nyhed

Er vores repræsentantskabsmøder kedelige?

Hvert år i december mødes repræsentanterne i Bo-Vita. Her bliver der berettet om året, der er gået,...

Nyhed

MJØLNERPARKEN er forhåndsgodkendt til sølv

Det er næsten som en præmieoverrækkelse inden for byggeri, at Mjølnerparken er blevet præcertificeret til DGNB-sølv. 49...