Når du flytter ind i din nye bolig
hos Bo-Vita

Nu er der ikke længe til, du skal flytte ind ...

… og det betyder, at din nye bolig skal gennemgås, der skal skrives en indflytningsrapport, eventuelle fejl og mangler skal registreres, du skal melde flytning og tegne en indboforsikring. Læs mere om, hvad der sker, her …

Ejendomskontoret inviterer dig til et indflytningssyn, inden du flytter ind. Her får du praktiske oplysninger, og sammen gennemgår I din nye bolig. Indflytningssynet resulterer i en indflytningsrapport.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme. I så fald klarer ejendomskontoret selv indflytningssynet.

Ved indflytningssynet laver ejendomskontoret en indflytningsrapport, som du får udleveret/tilsendt en kopi af. 

I indflytningsrapporten bliver eventuelle fejl og mangler i boligen beskrevet. Det er dit bevis for, at de var der, inden du flyttede ind, og derfor skal du ikke betale for dem, når du flytter.

Fejl og mangler bliver udbedret i forhold til din boligafdelings vedligeholdelsesreglement.

Hvis du selv opdager flere fejl og mangler, skal du melde det til dit ejendomskontor senest 14 dage efter din overtagelsesdato. 

Ejendomskontoret vurderer, om manglerne skal udbedres i forhold til din boligafdelings vedligeholdelsesreglement.

Er du uenig i indflytningsrapporten? Se dine klagemuligheder.

Du skal melde din flytning til:

1. Folkeregistret via borger.dk.
2. PostNord Danmark på posthuset eller på ePosthuset. Se flyttevejledning.

Hvis der er brand, tyveri, hærværk, vejr- og vandskade m.m. i din bolig, skal du selv dække udgifterne – også til en eventuel midlertidig bolig, imens skaderne udbedres.

Det er derfor vigtigt, at du har en privat indboforsikring.

Få rådgivning hos et forsikringsselskab om, hvad der bedst kan betale sig for dig. Du kan fx sammenligne priser på forsikringsguiden.dk.

Du bliver automatisk slettet på ventelisten, når du får tildelt en bolig. Hvis du stadig ønsker at stå på ventelisten, skal du skrive dig op igen.

Log ind på din side.

Hvis du henvender dig på vegne af en nabo, et familiemedlem eller en bekendt, må vi ifølge lovgivningen ikke oplyse dig om deres forhold uden beboerens tilladelse gennem en underskrevet fuldmagt.

Du kan hente en fuldmagtsblanket her.

Nyhed

Invitation til forårsworkshop

med fokus på naboskab

Nyhed

Grønt lys til at bygge om, renovere og bygge til i Den Grønne Trekant

Københavns Kommune har givet grønt lys til, at Den Grønne Trekant kan fortsætte med at udvikle og...

Nyhed

Effektiv drift i Bo-Vita: Beslutningerne træffes tættere på beboerne

Bolig- og Planstyrelsen vurderer, at mange af boligafdelingerne i Bo-Vita har potentiale til at forbedre effektiviteten. Som...