Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Afdelingsformand fiskede stemmesedler op af naboers postkasser

Forventninger om et uønsket ”ja” til en afstemning om ændringer i en renoveringsplan førte til, at en lokal afdelingsformand tog sagen i egen hånd og fiskede invitationer til beboermøde og varslingsskrivelser op af sine naboers postkasser.

Bo-Vita har i øjeblikket byggesager for mere end tre mia. kroner. Det har givet mange erfaringer med varslinger og indkaldelser af beboere til møder, når der skal stemmes om renoverings- og helhedsplaner. Man har dog ikke tidligere oplevet, at stemmesedler og varslinger blev stjålet fra postkasserne. Ikke desto mindre var det, hvad der skete i en af Bo-Vitas boligafdelinger.

”Vi oplevede virkelig tit, at beboerne ikke var varslet om, at vi kom og lavede noget arbejde i deres bolig, selvom vi havde fotodokumenteret, at varslingerne var omdelt,” fortæller en håndværker, der arbejdede i boligafdelingen. ”Jeg så, at afdelingsformanden pillede ved postkasserne, så jeg konfronterede ham, men han sagde, at han bare stoppede varslingerne ordentligt ned i postkasserne.”

Et andet vidne mødte også tit afdelingsformanden i forskellige opgange, hvor han så ham ved postkasserne. Det førte til en gennemgang af opgangenes videooptagelser. ”På én af optagelserne kan vi se afdelingsformanden rode med postkasserne. Han taber nogle af de papirer, som han fisker op. På papirerne kan vi blandt andet se ordet budget.” Budgettet var en del af de papirer, som skulle udleveres til beboerne i forbindelse med afstemningen om ændringerne i renoveringsplanen.

Beboerdemokratiet igen sat i spil

”Beboerne i afdelingen oplevede, at de ikke blev inviteret til beboermøde, og at de ikke blev varslet om arbejder i deres i boliger. Vi måtte derfor lave en ny afstemning på vilkår, der  mindede om et folketingsvalg. Kun på den måde kunne vi sikre, at alle beboerne kunne deltage,” fortæller Jan Hyttel, der er formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita.

”Jeg må indrømme, at jeg er overrasket over at opleve en beboer, der endda er formand for en boligafdeling, forsøger at påvirke resultatet af en demokratisk afstemning. Jeg synes vi har ret til at have forskellige meninger om, hvordan vi skal bo i vores almene boligafdelinger. Beboerdemokratiets styrke synes jeg netop er, at vi kan stemme om det, der skal ske i vores boligafdeling. På den måde er flertallet, der bestemmer,” siger Jan Hyttel.

Rettens afgørelse

Afdelingsformanden blev bedt om at forklare sine handlinger for byretten, som fandt, at husorden, god skik og orden var overtrådt med en adfærd i form af brevfiskeri, brud på brevhemmeligheden og tyveri fra naboers postkasser. Det var en skærpende omstændighed, at adfærden var blevet udvist af en beboer, der er afdelingsformand.

Resultatet blev, at den nu tidligere afdelingsformand skal betale sagens advokatomkostningerne, og samtidigt skal fraflytte sit lejemål.

Nyhed

Ny administrativ ledelse i Bo-Vita

Vi har i går sagt farvel til Bo-Vitas administrerende direktør Steffen Boel Jørgensen, der har valgt træde...

Nyhed

Tre arrangementer fra Trivselsindsatsen i Bo-Vita

I løbet af de seneste måneder har beboerne i vores boligområder haft fornøjelsen af at deltage i...

Nyhed

Læs vores årsberetning 2023

I år har vi haft særlig fokus på vores mål om “Boliger for alle”. Ved årets begyndelse...