Nyhed
Nyt fra Bo-Vita

Repræsentantskabsmøde i Bo-Vita

Af: Eva Rastén, erasten.com

Ny administrationsaftale med BO-VEST, investering i fremtiden, trivslen og trygheden blandt beboerne i Bo-Vita var nogle af de emner, som der blev berettet om på repræsentantskabsmødet i Bo-Vita.

”Jeg er med her til mødet, fordi jeg simpelthen er så nysgerrig på det hele,” siger Annette, der er formand for Kongelundsgården på Amager. ”Og jeg vil gerne høre, hvad det bliver til med den nye administrationsaftale med BO-VEST, det kan jo være, at vores administrationsbidrag bliver lavere,” siger Bente, der ligeledes er fra Kongelundsgården.

På billedet ser du tre damer på tur. Set fra venstre: Joan, Bente og Annette – fra Kongelundsgården på Amager.

Administrationsbidraget falder med 5 % i Bo-Vita

”Vi er tilfredse med vores nye aftale, som bliver underskrevet i denne uge,” siger formand for Bo-Vitas organisationsbestyrelse Jan Hyttel og Ulrik Brock Hoffmeyer, der er direktør i BO-VEST.

Den nye administrationsaftale med BO-VEST underbygger, at Bo-Vita varetager driften af en lang række egne forhold i Bo-Vitas boligafdelinger. Samtidig drages der fordel af videns- og omkostningsdeling med BO-VEST omkring udlejningen af boliger, regnskab og budgetter og IT.

”Med den nye administrationsaftale er vi overbeviste om, at vi ikke kun sparer penge. Vi fastholder og styrker servicen ved at vælge gode løsninger for Bo-Vita frem for kun fælles løsninger, hvor én løsning skal passe til alle. Vi er blevet forretningspartnere med BO-VEST i stedet for et medlem, for at vi sammen kan udvikle en effektiv og smidig administration af almene boliger – til gavn for hele den almene sektor,” siger Jan Hyttel.

Den nye administrationsaftale betyder, at administrationsbidraget sænkes med 5 % fra næste år. Sammen med andre besparelser betyder det i runde tal, at vi sparer 1.000 kr. om året pr. lejemål.

Investering i vores boliger, trivsel, tryghed og bæredygtighed

Ud over et lavere administrationsbidrag byder næste år også på investeringer i fremtiden.

Mindre renoveringssager i boligafdelingerne kan blive iværksat med støtte fra dispositionsfonden. Læs mere i vores strategi for dispositionsfonden.

Beboerdemokratiet får tilknyttet et medlem af organisationsbestyrelsen, som vil sparre med afdelingsbestyrelsen, og vores nye frivilligstrategi giver værktøjer og skabeloner til det frivillige arbejde. Læs mere i vores frivilligstrategi og strategi for beboerdemokrati.

Fingerplanen har været inspiration til den nye bæredygtighedsstrategi: ”Bo-Vitas boligafdelinger ligger så tæt, at hvis vi bringer biodiversiteten ind i vores boligafdelinger, kan biernes færden hænge sammen i de grønne kiler mellem vores bygninger,” siger Anders Stange Jensen, der er medlem af afdelingsbestyrelsen i Bo-Vita. Det blev fremhævet, at der er flere måder at tænke de grønne løsninger ind i vores afdelinger, og Bo-Vita vil i nybyggerier og renoveringer sigte efter certificeringen med DGNB-guld. Læs mere i Bo-Vitas bæredygtighedsstrategi.

Repræsentantskabsmødet kom ikke med vedtægtsændrende forslag, men der var fin enighed om de forslag, der blev stillet. Her ser du organisationsbestyrelsen i Bo-Vita.

Nyhed

Workshop i Bo-Vita: En sky af ord bliver til bærdygtige handlinger

Det er tirsdag aften, og der er forår i luften. Børnene leger i haver til maver, og...

Nyhed

Rejsegilde i Mjølnerparken

Det er håndværkernes dag til rejsegildet i Mjølnerparken på Danmarks befrielsesdag den 5. maj 2022. Flaget er...

Nyhed

Bierne og blomsterne stortrives på Dortheavej

I 2018 satte en flok ildsjæle sig omkring bordet på Dortheavej. Idéerne om en vild blomstereng spirede...