Fraflytning

Fraflytning

Flytter du fra din bolig, skal du blandt andet være opmærksom på opsigelsesvarsel og regler om syn og istandsættelse.

Sådan opsiger du din bolig

Opsigelse ved dødsfald

Husk at melde din fraflytning

Fraflytningssyn

Når du flytter, laver vi et fraflytningssyn. Her skal din bolig være ryddet og rengjort, og alle nøgler skal afleveres til den person, der syner din bolig eller på ejendomskontoret. Vi laver en fraflytningsrapport efter synet af boligen, og beskriver, hvad der skal sættes i stand, og hvor meget du skal betale. Du er som lejer forpligtet til at udbedre fejl og mangler i din bolig, men det kan spille en rolle, om du har A- eller B-vedligeholdelsesordning. 

Mulighed for førsyn

Hvis du ønsker at få hjælp til at få udpeget fejl og mangler i din bolig inden fraflytningssynet, skal du kontakte ejendomskontoret for at få lavet et førsyn.
Find din afdeling

Er du uenig i flytteafregningen?

Er du uenig i flytteregnskabet, kan du indsende en klage til BO-VEST.
Læs om dine klagemuligheder