Afstemning

Ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning om optioner i renoveringen af Serbiensgade

Torsdag den 30. marts 2023 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde på Serbiensgade. Her blev renoveringsprojektet gennemgået, som du kan se i vedhæftede præsentation. Derudover blev der holdt afstemning om følgende emner:

 1. Etablering af nedgravet affaldsanlæg.
  Forslaget faldt, da stemmerne fordelte sig med 14 for og 14 imod. Afstemning om lukning af skakte med affaldssortering i gården uden nedgravede løsning faldt også.
 2. Udskiftning af indgangsdøre til boligerne.
  Forslaget blev vedtaget med stemmerne: 24 for og 2 imod og 2 undlod at stemme.
 3. Udskiftning af opgangsdøre og etablering af porttelefonanlæg.
  Forslaget blev vedtaget med stemmerne: 14 for og 10 imod og 4 undlod at stemme.
 4. Ændring af husorden, hvor ordlyd om husdyr ændres fra ”Hvis husdyr ikke er tilladt, vil det fremgå af lejekontrakten” til “Det er tilladt at holde to mindre husdyr (op til 15 kg.) i afdelingen”.
  Forslaget blev vedtaget med stemmerne: 12 for og ingen imod og 16 undlod at stemme.

Da udgiften til affaldsanlæg blev “sparret”, var der enighed om at haveudvalget ind drager en opgradering af legeplads og udskiftning af altanafskærmning i dets arbejde og fremlægger et konkret prissat forslag på opgradering af legepladsen og altanafskærmning på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Nyhed

Nyhedsbrev december med status på byggeprojektet

Projektering og planlægning af vores byggeprojekt på Serbiensgade er i gang. Få status her.

Nyhed

Renovering af Serbiensgade er vedtaget

Den 10. august 2022 holdt vi ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi skulle stemme om en plan for renovering...

Nyhed

Ekstraordinært afdelingsmøde