Tidsplaner
Den Store Renovering

Wilders Plads har fået nye vinduer, nyt tag, brandsikret tagkonstruktion og ventilation, skiftet eternitplader på facaden til nye og mere miljørigtige plader. Faldstammerne blev renset og ”forres”, der blev skiftet vandrør og varmerør incl. hovedledningen mellem bygningerne.

Bagefter fik afdelingen renoveret udearealerne.

Det hele begyndte i I-bygningen sommeren 2018 og vi sluttede med udearealerne i efteråret 2019. Det hele stod færdigt omkring årsskiftet 2019/20.

Hvis du vil læse mere om projektet, kan du downloade beslutningsoplægget til det afdelingsmøde, der i oktober 2016 besluttede at gennemføre renoveringsprojektet her.

Tidsplan

Renoveringen af bygningerne sker i tre etaper

Sommeren 2018 blev der påbegyndt med I-bygningen.

U-bygningen, ETAPE 2 (opgang 84, 86, 88, 90)

Efterår/vinter 2018 blev der påbegyndet med første halvdel af U-bygningen:

Håndværkerne begyndte med at renovere taget i midten af november (uge 47)

Facadeplader blev nedtaget fra ca. 26. november til 20. december (uge 48 – 51). Håndværkerne havde adgang til altanen, når facadepladerne blev udskiftet. Altanerne blev ryddet i perioden 26. november til 20. december. Beboere blev varslet med 3 uger og 3 dage, så alle kunne nå at rydde altanen.

Vinduer og rør blev skifttet efter jul.

 

En mere detaljeret tidsplan for den enkelte opgang, kom omkring årsskiftet. 

Beboere blev varslet med 6 uger, 3 uger og 3 dage.

 

U-bygningen, ETAPE 3 (opgang 92, 94, 96)

Stillads blev opsat i slutningen af januar (uge 4)

Tagarbejder foregik fra marts måned

Facadeplader blev skiftet også fra marts måned.

Vinduer blev skiftet fra midten af april

Rørarbejder begyndte i starten af april.

 

En mere detaljeret tidsplan for den enkelte opgang, kom omkring årsskiftet. 

Beboere blev varslet med 6 uger, 3 uger og 3 dage.

 

Revideret tidsplan, ETAPE 3 (opgang 92, 94, 96)

 
 Vinduesudskiftning  
3. sal 11.6 til 3.7
2. sal 21.6 til 17.7
1. sal Færdig 12.6
Stuen 13.6 til 27.6
Rørarbejder  
Opgang 92 11.6 til 13.6
Opgang 94 14.6 til 18.6
Opgang 96 19.6 til 21.6
Lukning af skakter mv. 1.7 til 12.7
Tegl lægges på taget 4.6 til 21.6
Ventilation indreguleres 4.6 til 13.6
Facadeplader 25.6 til 2.7
Opgangsdøre og kældervinduer  
Etape 1 22.7 til 23.7
Etape 2 24.7 til 29.7
Etape 3 30.7 til 1.8
Børnesikring på tophængte vinduer uden bremse 24.6 til 27.6
Udbedring af mangler
Der omdeles lister inden.
26.6 til 1.7

De oplyste tider var de planlagte tider. Ved uventede tilfælde, blev tidsplanen i det enkelte lejemål skredet en smule. Entreprenør oplyste den nye tidsplan i de enkelte tilfælde, hvis der skete ændringer.

 

Du kan se den overordnede tidsplan her.

Hvornår skal håndværkerne ind i min lejlighed?

Når der blev udført arbejder, der berørerede beboere og lejligheder modtog man fire varslinger; Tre måneder før, seks uger før, tre uger før og tre dage før. En varsling er en trykt besked i din postkasse.