Årets gang i dit driftscenter
5.800 hjem på Sjælland

Her er overblik over afholdelse af møder med bestyrelser, boligafdelingen, regnskaber, budget i løbet af et år i en boligafdeling. Overordnet forløber Bo-Vitas budgetår fra 1. juli til 30. juni.

 • Driftscenteret gennemfører afdelingstjek og laver et udkast til ny PPV. Frist 31. juli.

 

 • Driftscenteret udfylder kommentarer til regnskab på Internet+ på grundlag af tidsplan fra økonomiafdelingen.
 • Økonomiafdelingen fremsender udkast til regnskab og driftsbudget til driftscenteret.
 • Driftscenteret gennemfører 24-timers-kontrol, herunder tilpasning af konto 120/401 i PPV.
 • Driftscenteret afholder regnskabs- og budgetmøder, herunder godkendelse af ny PPV med afdelingsbestyrelsen.
 • Regnskaber skal enten godkendes af afdelingsbestyrelsen eller på afdelingsmødet.
 • Regnskaber skal være godkendt senest den 10. november.
 • Driftsbudget skal være godkendt på afdelingsmødet inden udgangen af februar.
 • Organisationsbestyrelsen godkender alle Bo-Vita’s regnskaber

 

 • Organisationsbestyrelsen godkender alle Bo-Vita’s driftsbudgetter.
 • Senest den 1. juni sender økonomiafdelingen skema til sekretariatet.
 • Driftscenteret udfylder skema med budget for konto 115 og tilføjer de tre mest omkostningstunge arbejder på konto 116. Det udfyldte skema sendes retur til Sekretariatet senest den 15. juni.
 • Driftscenteret sender udfyldt skema med plan for afholdelse af afdelingsmøder til Sekretariatet senest den 15. juni.
 • Økonomiafdelingen godkender skema senest den 1. juli.
 • Evt. omkonteringer skal være afsluttet senest 30. juni.

 •           Driftscenteret kan hjælpe afdelingsbestyrelserne med udarbejdelse af indkaldelse, endelig dagsorden, bilag m.v.
 • Indkaldelse til afdelingsmøde husstandsomdeles senest 4 uger før mødet afholdes.
 • Forslag, hvortil der kan stemmes ja/nej, skal være bestyrelsen/ejendomskontoret i hænde senest to uger før afdelingsmødet.
 • Endelig dagsorden forslag og beboerregnskab husstandsomdeles senest 1 uge før afdelingsmødet.