Ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning om optioner i renoveringen af Serbiensgade

Torsdag den 30. marts 2023 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde på Serbiensgade. Her blev renoveringsprojektet gennemgået, som du kan se i vedhæftede præsentation. Derudover blev der holdt afstemning om følgende emner: Da udgiften til affaldsanlæg blev “sparret”, var der enighed om at haveudvalget ind drager en opgradering af legeplads og udskiftning af altanafskærmning i dets […]

Renovering af Serbiensgade er vedtaget

Den 10. august 2022 holdt vi ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi skulle stemme om en plan for renovering af Serbiensgade. 13 beboere deltog, og alle stemte ’ja’ til projektet, dog med det forbehold, at der skal indhentes separate priser på tre delelementer i projektet.